Reglament

El Club d’Atletisme Sant Boi, amb el suport de l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, organitza la Milla del Comerç que se celebrarà el dissabte 25 de setembre de 2021, amb l’objectiu de col·laborar en la reactivació i dinamització del comerç local i l’esport.

La cursa està oberta a tota la ciutadania que s’inscrigui prèviament. Per a més informació podeu consultar el web oficial de la prova millasantboi.cat

1. Inscripcions

La inscripció es realitzarà online mitjançant el web www.millasantboi.cat, a l’apartat d’inscripcions o accedint directament al web www.toprun.es.

També hi ha la possibilitat de fer la inscripció presencial a la secretaria del Club d’Atletisme Sant Boi, a l’Estadi Municipal d’Atletisme (carretera de l’Estadi, 0).
Horari: dilluns, dimecres i divendres, de 17.30 a 19.30 h.

Les inscripcions s’obriran l’1 de setembre a les 20 h i es tancaran el dimecres 22 a les 12 h, o quan s’arribi a un total de 550 persones inscrites a la milla i 50 participants per cada categoria KIDS (200 participants).

De l’1 al 12 de setembre el preu d’inscripció bonificat serà de 6 € i del 13 al 22 de setembre de 7 €. Per a les categories KIDS s’aplica un preu únic de 3 €.

2. Recollida de dorsal i bossa d’obsequis.

Divendres 24 de setembre: de 17 a 20 h a Quadis Autocentre (C. Riera Roja, 26)

Dissabte 25 de setembre: d’11 a 13.30 h a Quadis Autocentre (C. Riera Roja, 26)
Excepcionalment a Can Massallera, de 17 a 18.30 h, amb l’objectiu d’evitar cues.

Per a la recollida és indispensable presentar el DNI, NIE o passaport. En cas que es reculli en nom d’una altra persona, cal portar el comprovant i una fotografia digital de la seva identificació.


El fet de no recollir el dorsal dins dels terminis establerts significa la renúncia a la participació en la prova.

3. Recorregut.

Distància d’una milla (1.609 m) per adults i la distància de 500 m per a la Milla KIDS.


Sortida des del carrer Francesc Macià amb carrer Cerdanya (Farola), continuant fins al carrer de Lluís Pascual Roca, gir al carrer de Mossèn Jacint Verdaguer, l’avinguda d’Onze de Setembre (anada i tornada) per finalitzar a Pl. Catalunya.

L’organització podrà modificar el circuit per causes alienes o de força major.

Els únics vehicles autoritzats per seguir la prova són els designats per l’organització. Queda totalment prohibit seguir les persones participants amb cotxe, moto, bicicleta o patins, pel perill que això els pogués suposar. És permès participar amb cotxets de nadó, cadira de rodes i cotxet d’atletisme. No és permès participar amb cap tipus d’animal, llevat de gos pigall.

4. Sortida i horaris.

La sortida estarà ubicada al carrer de Francesc Macià amb el carrer de Cerdanya (cantonada de la Farola) i l’arribada a la plaça de Catalunya.

Amb motiu de les restriccions per la COVID-19, la sortida serà esglaonada a fi d’evitar aglomeracions i garantir la distància de seguretat.

Es faran sortides cada 5 minuts amb 50 persones cadascuna, a partir de les 18 h. S’assignarà la sortida per ordre d’inscripció. En tancar les inscripcions, mitjançant un correu electrònic, s’informarà de quina és la sortida assignada a cada participant. Es recomana estar 5-10 minuts abans de l’hora d’entrada al calaix.

La sortida es realitzarà mantenint la distància de seguretat amb marques a terra. S’haurà de dur la mascareta posada al calaix fins al moment de sortida.

La metodologia de sortida podrà ser modificada per l’organització, ateses les restriccions i recomanacions vigents emeses per les autoritats, amb la finalitat de garantir la seguretat de les persones participants i el públic.

A l’arribada es proporcionarà una mascareta quirúrgica nova i solució hidroalcohòlica.

Les sortides de la Milla KIDS es realitzaran per categories en acabar les sortides d’adults, a partir les 19.30 h, segons l’horari indicat a continuació:

5. Cronometratge, resultats i premiació.

La Milla serà cronometrada mitjançant dorsal-xip, que haurà d’estar visible a la part davantera del cos i no és permès doblegar-lo ni alterar-lo. La Milla KIDS no serà cronometrada, però caldrà inscriure’s.

Es podrà consultar la classificació de les curses a la pàgina web oficial un cop hagin finalitzat totes les sortides. Es podrà descarregar un diploma personalitzat.

Premiació: s’atorgaran trofeus a la 1a, 2a i 3a posició femenina i masculina absoluta i a la 1a posició santboiana femenina i masculina. Aquelles persones que obtinguin trofeu en la classificació general absoluta no podran optar a la premiació local.
Les categories de la Milla KIDS disposaran d’un obsequi a l’arribada.

La cerimònia de lliurament de trofeus es realitzarà a la Plaça Catalunya en disposar dels resultats definitius, a les 19.30 h. Per tal d’evitar aglomeracions, aquests es consultaran en línia.

Les reclamacions s’hauran de presentar per escrit, no més tard de 10 minuts de coneguts els resultats al comitè organitzador que es trobarà a la carpa inflable situada a la mateixa Plaça Catalunya. Un cop presentades, aquest prendrà una decisió i la farà saber a les parts interessades.

6. Serveis i altres.

Hi haurà servei de guarda-roba des de les 17 fins a les 20 h a Can Massallera (C. Mallorca, 30) al costat de la zona d’entrega de dorsals. En cap cas s’admetran objectes ni pertinences que no estiguin dipositades en una bossa tancada.

Es disposa d’una zona d’escalfament i lavabos portàtils propers a la sortida. Aquelles persones amb mobilitat reduïda podran fer servir els lavabos ubicats a l’interior de l’equipament de Can Massallera.

Qui desitgi guardar la seva bicicleta podrà fer ús dels diferents aparcaments Bicibox situats al carrer de Mallorca o a la Plaça Catalunya (cal fer un registre previ per fer ús d’aquest servei extern). L’organització no es fa responsable de la pèrdua o furt del material desat al seu interior.

Seran motius de desqualificació: mostrar un estat físic deficient, no realitzar el recorregut sencer, no portar el dorsal ben col·locat o alterar-lo, no respectar la normativa en prevenció de la COVID-19 o bé mostrar un comportament antiesportiu vers altres esportistes o bé amb el personal de l’organització.

Tot allò no previst en aquest reglament serà resolt d’acord amb el reglament de la IAAF, i la normativa de competicions de la Federació Catalana d’Atletisme.

L’organització podrà realitzar els canvis que tècnicament siguin necessaris per al bon desenvolupament de l’activitat, tant en els circuits com en el reglament, si les circumstàncies així ho aconsellessin o ho obliguessin.

7. Responsabilitat.

Les persones participants hauran de conèixer i assumir el risc inherent a la pràctica esportiva pel que fa a un possible contagi tot i que l’organització adopta tota una sèrie de mesures perquè això no es produeixi. Les persones participants hauran d’omplir una declaració responsable en recollir el seu dorsal.

En alguns casos l’adopció d’aquestes mesures per part de les organitzacions esportives podrà arribar a alterar o modificar la dinàmica habitual del desenvolupament de les competicions.

El Club Atletisme Sant Boi, l’Ajuntament de Sant Boi o la resta de patrocinadors i col·laboradors no es fan responsables dels perjudicis morals i/o materials que puguin causar o causar-se les persones participants i espectadores durant aquest esdeveniment.

8. Tractament de les dades.

Responsable del tractament: Club Atletisme Sant Boi (G59311068).
Adreça postal: Carretera de l’Estadi, 0 (08830) Sant Boi de Llobregat.

Base jurídica del tractament: Reglament General de Protecció de Dades 2016/679.
Article 6.1a) L’interessat dona el seu consentiment pel tractament de les seves
dades personals.

Finalitat del tractament: promoció i celebració de la Milla del Comerç Santboià i activitats relacionades organitzades pel Club Atletisme Sant Boi.

Conservació de les dades: les dades personals seran conservades el temps necessari per complir la finalitat del tractament.

Exercici de drets: en qualsevol moment, les persones interessades podran exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat i oposició al tractament de la informació sobre les seves dades personals, davant l’Oficina d’Atenció Ciutadana, carrer de Girona, 10, planta baixa. Telèfons gratuïts 010 i 900 100 277 (fora de L’Hospitalet).

De conformitat amb el que disposa el Reglament Europeu 2016/679 de 27 d’abril (RGPD), la Llei Orgànica 3/2018 de 5 de desembre (LOPDGDD) i altra normativa legal vigent en matèria de protecció de dades personals i el dret a la pròpia imatge (Llei Orgànica 1/1982 del 5 de maig), s’informa a les persones participants que amb la formalització de la seva inscripció es consideren informades i atorguen el seu consentiment a l’organització, per a la presa de fotografies o la gravació de vídeos de l’esdeveniment esportiu, consentint que el seu nom i cognoms, així com la seva imatge, inclosa la veu, pugui ser publicitada en qualsevol mitjà (premsa, televisió, Internet, butlletins, o qualsevol altre publicitat promocional), sense que aquest ús li confereixi dret a percebre compensació econòmica.

9. Anul·lació de la Milla.

L’activitat només podrà ser suspesa en cas que, per inclemències meteorològiques o qualsevol altre problema, així ho determini l’organització.

Així mateix, a conseqüència de la situació excepcional provocada per la COVID-19, durant aquests mesos, el comitè organitzador, en coordinació amb l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, està treballant per gaudir d’una activitat presencial que compti amb totes les mesures de seguretat necessàries per a poder desenvolupar la prova sense cap risc.

Si finalment, donada l’evolució de la situació, atenent les recomanacions de les autoritats sanitàries, i d’acord amb les restriccions actuals que afectin l’activitat, ens veiem amb l’obligació de suspendre l’esdeveniment, s’establirà una data
alternativa per a la seva celebració. En aquest cas, totes les persones inscrites mantindran la seva inscripció per la nova data.

En cas de no poder participar en la nova data, s’oferirà a les persones inscrites l’opció de mantenir la inscripció per la pròxima edició.

Com a darrera alternativa, els i les participants podran sol·licitar la devolució de la seva inscripció.

La sola inscripció en aquesta competició implica la total acceptació del que preceptua aquest reglament.