Mesures COVID-19

Ús de la mascareta en la sortida, a la zona d’avituallament i en aquells espais interiors de recollida de dorsals i guarda-roba

Reducció de la participació per evitar grans aglomeracions i garantir la seguretat dels i les esportistes.

Es realitzarà control de temperatura als i les esportistes abans d’accedir al calaix de sortida.

S’han previst sentits de circulació unidireccionals en els espais de cursa. Cal respectar la distància en les cues i els sentits.

Es realitza una desinfecció constant dels espais i superfícies de treball, així com aquells elements comuns.

El personal tècnic disposa i fa ús dels elements d’autoprotecció necessaris per evitar contagis i garantir la seguretat de l’esportista.

Es disposarà de solucions hidroalcohòliques i s’haurà de fer ús en els llocs indicats.

Es garantirà la distància de seguretat interpersonal a les cues i accessos als diferents espais de la prova.

Es faran sortides esglaonades per evitar aglomeracions de persones. A la sortida es marcaran els llocs a ocupar, respectant la distància de seguretat.

Cal seguir les indicacions del personal tècnic i dels cartells indicadors, així com respectar les zones senyalitzades i acotades i l’aforament dels espais.

Els espais interiors (recollida de dorsals i guarda-roba) es trobaran en constant ventilació per garantir la renovació de l’aire.

S’omplirà una declaració responsable, en format digital, on se certificarà que es compleixen els requisits per a participar.

Per qualsevol dubte, podeu contactar amb l’organització a través del formulari.